Hacı Adayları Kayıt Başvuru Formu 20102010 yılı hac müracaatları, 8-22 Nisan tarihleri arasında, kayıt yeniletme ve ilk defa kayıt yaptırma şeklinde müftülüklere yapılacakmış.Müracaatlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden veya müftülüklerden temin edilecek müracaat form dilekçesi ile yapılacakmış. Nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontu dilekçeye mutlaka eklenecekmiş. Müftülükler, kayda aldıkları dilekçelerin bir fotokopisini müracaat edene verecekmiş. İlgili hesaba, ilk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 15 TL, kayıt yeniletenler ise 5 TL yatıracaklarmış. Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecekmiş.Önceki yıllarda müracaatı olduğu halde 2009 yılında kayıt yeniletmemiş olanlar ile 2009 yılında kesin kayıt sırası gelmesine rağmen kaydını yaptırmamış olanların 2010 yılı hac müracaatları, ilk defa müracaat edenler statüsünde değerlendirilecekmiş.2010 yılında çekilecek kura sonrası, kesin kayıt hakkı sırası gelenlerden süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, bu husus takip eden yıllarda müktesep bir hak teşkil etmeyecekmiş.Müracaatlarda; sadece eş, anne, baba, kardeş ve çocukların birbirleri ile, engellilerin ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kuraya girme talepleri kabul edilecekmiş.Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayıt yeniletmesi diğerinin ise ön kayıt yaptırması halinde bunların müracaatları birlikte alınacak ve kuraya da tek numara ile katılacakmış.Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapabilecekmiş.Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve kayıt ücreti iade edilmeyecekmiş.Daha önce vekâleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecekmiş.Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını, internet adresinden kontrol edebilecekmiş. Kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebilecekmiş.Hacı adayları, müracaat form dilekçesinde yer alan hac kategorilerinden durumuna uygun olanı, verilen fiyat ve süreyi de dikkate alarak, mutlaka işaretleyecekmiş.
Hac kayıt Formu ve Diğer ayrıntıları görmek için lütfen Tıklayın.

0 yorum:

Yorum Gönder